ВУЗ ШАГ

Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 "Чайка" із спеціалізацією по розвиваючому навчанню

   

 

  Ми раді Вас вітати на нашому сайті!!!

Наш девіз:      "Якщо ви хочете , щоб діти були                геніальними, любіть їх..."

ЗАДАЧІ НА 2019-2020 навчальний рік

Згідно методичним рекомендаціям на новий навчальний 2019-2020 рік перед дошкільною освітою стоять три завдання:

1.Спланувати 2019/2020 навчальний рік

2.Забезпечити статутну діяльність ЗДО

3. Розширювати автономію ЗДО

Виходячи  з вищевикладеного, педагогічний колектив у 2019-2020 навчальний рік буде зорієнтований на:

1. Створення належниих умов для отримання дошкільної освіти

2. Дієвість особистісно орієнтованої моделі виховання

3. Реалізацію принципів:

– демократизації

– гуманізації

– індивідуалізації

– інтегративності педагогічного процесу.

4. Оскільки МОН України провадить освітню реформу «Нова українська школа», важливе завдання — забезпечити наступність між двома ланками освіти: дошкільний заклад – школа.

А також:

- продовжити роботу за науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на її п’ятому (підсумковому)  етапі;

- реалізація  Базового компонента дошкільної освіти  - Державного стандарту дошкільної освіти;

- створення умов для втілення варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти «Шахи».

 З метою створення сприятливих умов для збереження  фізичного, психічного, і духовного здоров’я дітей, забезпечити їх своєчасного  та повноцінного, гармонійного розвитку скоординувати педагогічний колектив на роботу у таких напрямках:

- розвиток національної свідомості, соціально-моральних цінностей дошкільника;

- організувати фізичну діяльність дітей на свіжому повітрі та в тренувальних залах  для підвищення здоров`язбережувального тренувального ефекту, зважаючи на вікове, психічне, фізичне, емоційне навантаження на кожну дитину, використовуючи найголовніший чинник освітнього процесу для формування повноцінної життєтворчої  особистості – розвивальний простір;

- соціально-економічне виховання –основа соціальної і фінансової освіти сприятливої для закладання основ шкільної зрілості;

- застосовувати  в освітній роботі педагогічні інновації , сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікативні технології, проведення гурткової роботи;

- заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;

- розробити модель інклюзивної освіти в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, удосконалювати освітній процес та командну роботу педагогів та батьків вихованців з особливими освітніми потребами;

- забезпечити сприятливі умови теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження в практику нових наукових ідей, програм, концепцій, координація зусиль методичної служби на вдосконалення психологічної служби ДНЗ;

- прагнути до вироблення системи критеріїв та показників рівня сформованості уявлень соціальної дійсності у дошкільнят:

  • наявність сформованості мотивації на успішне виконання різних видів діяльності (художньо-творча, ігрова, трудова, мовна і т.д.);
  • прагнення довести розпочату справу до кінця;
  • наявність емоційних переживань від виконаної діяльності;
  • наявність знань про соціальну дійсність;
  • уявлення, розуміння значення соціальних дій;
  • спрямованість на пізнання соціальних відносин, на засвоєння і дотримання соціальних норм і правил;
  • придбання самостійного досвіду через різні види діяльності;
  • рефлексія - здатність переносити набутий досвід у життя;
  • вміння і бажання дбайливо ставитися до результатів своєї діяльності та діяльності оточуючих.

 Слід зазначити, що робота в колективі  проводиться  цілеспрямовано і зорієнтована на формування  дошкільника як особистості, становлення життєвої компетентності дитини, розвиток гармонійної особистості, креативної та творчої на засадах гуманізації взаємин «дорослий – дитина».

 В основу методичної роботи покладено раціональне поєднання колективної мудрості та індивідуальної творчості, що дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності.

 

Задачі на 2019-2020 навчальний рік:

 

1. Створити умови для виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток, заохочувати дітей дбати про культуру та екологію України.

2. Забезпечити змістовне наповнення національно-патріотичного виховання на основі роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» на його п’ятому (підсумковому ) етапі.

 3. Виховання у дошкільнят лю­бові, поважного ставлення до рідної мови як до скарбниці, багатющого надбання нашого народу; дотри­муватися культури рідної мови; уміння свідомо обирати найдоцільніші варіанти мовленнєвої поведінки.

4. У рамках впровадження концепції «Нової української школи» забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками освіти.

 

 

ЗАДАЧІ НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД " Літо-2019"

 

1. Забезпечення умов для оздоровлення дошкільників з метою зміцнення дитячого організму, фізичного розвитку, загартування, психологічного комфорту. Підвищення стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі.

2. Продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.

3. Вправляти вихованців у безпечній та доцільній поведінці, формувати екологічну культуру, здоровий спосіб життя, свідоме ставлення до довкілля.

 

Проблеми, які потребують вирішення в роботі з батьками:

-   Навчання батьків визначати рівень сформованості у дітей первинних екологічних знань: достовірність, узагальненість, усвідомленість;

-   Індивідуальний підхід до роботи з сім'ями вихованців ДНЗ та їх адаптація;

-   Активізувати роботу з батьками по попередженню дитячого травматизму.

 

 

Склад координаційної групи по оздоровленню та відпочинку дітей

 

    Голова координаційної ради: Нелюбіна Ю.Є. – завідувач КДНЗ № 4 «Чайка»

    Члени координаційної ради: Богданова К.Г. – вихователь-методист;

                                                    Трунова А.К. – сестра медична старша;

                                                    Дяконенко І.В. – завгосп;

                                                    Ковальчук Р.В .– кухар;

                                                    Васильєва А.О. – інструктор з фізкультури;

                                                    Пономаренко Т.В. – музичний керівник;

                                                    Дудник О.І. – вихователь;

                                                    Жилічева О.Д. – вихователь.

 

20 березня 2019року закінчився фестиваль відкритих занять за 2018-2019 навчальний рік. Вихователі добре підготувались  та поділилися досвідом роботи з колегами. Велика подяка батькам за участь та допомогу в підготовці та проведенні занять.

 

 

 

 

 

Новини
3 лют. 2020
Наші доробки в часописі "БВДС" № 12, 2019р.
Наші доробки в часописі "БВДС" № 12, 2019р. Інтегроване заняття для дітей 3-го, 4-го року життя
6 груд. 2019
Методоб'єднання для вихователів груп раннього віку.
13.12.2019року о 9.00 годині в КДНЗ № 4 "Чайка" відбудеться методоб'єднання для вихователів ясельних груп.
22 лип. 2019
В дошкільному закладі працюють літні театри.
Вихователі організували театралізовану діяльність для дітей всього садочку. Одні артисти інші глядачі. Всім весело і цікаво.
27 бер. 2019
Заняття доброти "Щаслива лапа"
Сертифікат учасника та фото заняття доброти "Щаслива лапа" в новинах.
6 лют. 2019
Відкрите заняття
Відкрите інтегроване заняття "Не згасне вогнище родинне в малих і лагідних серцях!" в методичній роботі.
21 груд. 2018
Конкурс "Зимовий вернісаж"
Новорічні композиції Конкурс "Зимовий вернісаж"


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія